Betrokken bij een ongeval, wat nu?

U bent wellicht de eerste ogenblikken na een ongeval “danig van uw melk”, maar laat nu net deze eerste momenten erg belangrijk zijn. Wat doet u? Haalt u het aanrijdingsformulier boven of grijpt u allereerst naar uw gsm voor het nemen van foto’s? Waar let u op bij het nemen van foto’s of het invullen van het aanrijdingsformulier? Dient u de politie te bellen? Stopt u of rijdt u door?

Na een ongeval, doorrijden of stoppen?

Hoe pietepeuterig de schade aan uw of het andere voertuig ook mag zijn, u stopt altijd. Stopt u niet of rijdt u na enige tijd aarzelen toch door, dan maakt u zich immers schuldig aan een vluchtmisdrijf in België strafbaar met een geldboete van € 200,00 tot € 2.000,00, gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden en een rijverbod van 8 dagen tot maar liefst 5 jaar.

Een jonge bestuurder krijgt trouwens dergelijk rijverbod sowieso. De bestraffingen van een vluchtmisdrijf zijn niet van de poes, stop daarom altijd na een ongeval, zelfs bij het lichtste tikje.


Het invullen van het aanrijdingsformulier

Ook hier geldt, vul het aanrijdingsformulier altijd in. Dit formulier wordt gebruikt door uw verzekeraar en die van de andere betrokkene(n) om de aansprakelijkheid te beoordelen.

Het is dus belangrijk om het formulier (met bijhorende tekening) zo nauwkeurig mogelijk in te vullen.


Bel ik de politie?

Betreft het een ongeval met enkel materiële schade, dan bent u niet verplicht de politie te verwittigen. Zijn bij het ongeval gewonden gevallen, dan moet u de politie contacteren. Maakt de andere betrokkene zich kwaad of zet deze u onder druk bij het invullen van het aanrijdingsformulier, contacteer dan altijd de politie.

Wanneer de politie ter plaatse komt zal zij immers in een PV alle nodige vaststellingen doen. Deze vaststellingen hebben een bijzondere bewijswaarde en zijn bij betwisting het belangrijkste bewijs.


Verwittig uw verzekeraar

Logisch uiteraard, uw auto vertoont na een ongeval schade en u wenst die natuurlijk vergoed te zien. U maakt hen het volledige dossier, aanrijdingsformulier, foto’s, gegevens van de tegenpartij en pv’s door de politie over.

Uw verzekeraar zal deze schade vergoeden en zo nodig terugvorderen bij de verzekeraar van de tegenpartij.


En een advocaat verkeersrecht dan?

Een ongeval met schade mondt niet zelden uit in een rechtszaak. U bent er bijvoorbeeld zelf van overtuigd dat u niet in fout bent, ook uw verzekeraar is die mening toegedaan, zélfs de tegenpartij heeft bij monde laten verstaan toch iets meer in fout te zijn dan uzelf, maar de verzekeraar van de tegenpartij doet moeilijk.

Ziedaar het moment waarop uw advocaat verkeersrecht zijn intrede maakt. Wij verdedigen uw belangen, reageren op uw vraag of die van uw rechtsbijstandsverzekeraar, en zorgen ervoor dat u krijgt waarop u recht heeft, de vergoeding voor al uw geleden schade en de deskundige bijstand bij expertises allerhande om uit te maken wie nu eigenlijk in fout is.


Advocaat nodig?
Charlotte Lerat

Charlotte Lerat

Advocaat Verkeersrecht


Advocaat bij het kantoor sinds 2015 en gespecialiseerd in het verkeersrecht.

Meer over Charlotte Lerat >

Raad en daad

Vragen over uw eigen situatie?

Indien u omtrent uw eigen situatie vragen heeft, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren zodat wij u met raad en daad kunnen bijstaan.

  Nieuws & Inzichten

  Alles over het rijverbod in België

  U bent veroordeeld tot een rijverbod? Wat nu? Het rijverbod zal pas ingaan vanaf de vijfde werkdag nadat u bij de politie een document…

  Lees meer >

  Gsm achter stuur

  GSM-gebruik achter het stuur: wat mag (niet)?

  De straffen die zijn ingevoerd zijn niet min. Zo riskeert u een minnelijke schikking te moeten betalen van 174 euro plus…

  Lees meer >

  Elektrische steps

  Nieuwe regels voor elektrische steps in België

  De e-step is niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Wij vatten de nieuwe regels voor de elektrische step graag voor u samen en…

  Lees meer >

  Advocaat nodig?
  Charlotte Lerat

  Charlotte Lerat

  Advocaat Verkeersrecht


  Vragen?

  Heeft u vragen over uw eigen situatie, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

  Neem contact op