Logo burgerlijk recht

met een bijzondere interesse voor het familierecht.

Meer weten >

DUX | LAW

Wie zijn wij?


DUX | LAW is een centrum voor kwaliteitsvolle en toegankelijke juridische dienstverlening voor bedrijven en particulieren.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in belangrijke sectoren van het recht, zonder daarbij kennis van en interesse voor het probleem in zijn geheel te verliezen. De specialisatiedomeinen waarin het kantoor sterk staat zijn: aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, huurrecht, bouwrecht, invorderingen, familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.

Om een complete oplossing te bieden aan ons cliënteel, werken wij in complementaire teams met zowel juridische als niet-juridische experts. Wij behandelen dossiers met en zonder tussenkomst van de rechtbank, en steeds vaker kiezen wij voor bemiddeling als weg naar een duurzame oplossing.

Ons doel is om elke cliënt een positief, ondersteund gevoel geven door het bieden van een kwaliteitsvolle oplossing op maat.

Vergadering van advocaten en medewerkers in kleur