Het Europees aanrijdingsformulier invullen: waar moet ik op letten?

Het Europees aanrijdingsformulier werd ingevoerd om de bij een ongeval betrokken bestuurders, zelfs indien ze elkaars taal niet begrijpen en dus niet…

Lees meer >

Kan de biologische vader zich verzetten tegen een onderzoek naar en vaststelling van het vaderschap?

Een van de manieren waarop het juridisch vaderschap vastgesteld kan worden, is de procedure onderzoek naar het vaderschap. Dergelijke procedure kan…

Lees meer >

Familiale bemiddeling in de advocatuur

Het belang van de (familiale) bemiddeling in de praktijk groeit met de dag. Laten we dus even duiden wat familiale bemiddeling precies inhoudt en hoe…

Lees meer >

KidCost

Onderhoudsgeld berekenen met KidCost

KidCost is een nieuwe online tool voor het berekenen van de kost van een kind en de bijhorende onderhoudsbijdrage. Mensen die verwikkeld zitten in een…

Lees meer >

Nieuwe vennoot Anouk van Rymenant

Anouk van Rymenant, topadvocate, bemiddelaar én vennoot!

De laatste, maar niet de minste! Deze week onze derde nieuwe intredende vennote, Meester Anouk van Rymenant! Anouk maakt reeds sinds 1997 deel uit van…

Lees meer >

Een groeiend takje tussen een hoop geld

Erfrechtelijke regelingen in de relatie stiefouder en stiefkind

Volgens de laatste Vlaamse cijfers zou minstens 1 op de 10 gezinnen bestaan in de vorm van een nieuw samengesteld gezin. Deze gezinssoort is dan ook…

Lees meer >

Nieuwe vennoot Charlotte Lerat

Charlotte Lerat, topadvocate en vennoot bij DUX | LAW

We bieden met DUX | LAW graag tegengas tegen de stereotypen, de genderongelijkheid binnen de advocatuur en vooral in de ‘top’. Bij ons zijn…

Lees meer >

Een boom afgezaagd in het bos

De belangrijkste vernieuwingen inzake burenhinder door nabij gelegen bomen

Op 30 januari 2020 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel goedgekeurd dat het goederenrecht zal hervormen. Hierbij krijgt ook de…

Lees meer >

Het colosseum in Rome

Voortaan geen discussies meer tussen ex-partners over de kostprijs van de Romereis van dochter- of zoonlief?

Klinkt het u bekend in de oren? Mijn kind zit in het zesde middelbaar en de school organiseert een reis tijdens de paasvakantie naar Rome. In jullie…

Lees meer >