Bemiddeling

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Het is een manier om conflicten op te lossen buiten de rechtbank. Een neutrale persoon, de bemiddelaar, zoekt samen met de betrokkenen naar een duurzame oplossing in het belang van eenieder. De bemiddeling is een proces waarbij een bemiddelaar de meningsverschillen over noodzakelijk te maken afspraken tussen de betrokken partijen in de bemiddeling helpt op te lossen.

Waarom bemiddeling?

Wanneer een conflict uit de hand loopt, is het voor de rechtbank brengen vaak de gebruikelijke oplossing. Er wordt een procedure opgestart die niet zelden zeer lang duurt en bovendien vrij duur is. Daarnaast is het resultaat van een procedure erg onzeker. Bemiddeling is daarom erkend als een volwaardig alternatief om een geschil te beslechten. De partijen nemen vrijwillig deel en zoeken samen met de bemiddelaar naar een gezamenlijk gedragen oplossing voor hun probleem.


Voordelen van bemiddeling: sneller, goedkoper, duurzamer

Een bemiddelingstraject verloopt sneller dan een procedure voor de rechtbank. Het is daarom niet verwonderlijk dat bemiddeling vaak een stuk goedkoper is dan de bijstand van een advocaat bij een gerechtelijke procedure. De betrokkenen dienen immers maar één kost te dragen, namelijk die van de bemiddelaar. Ze dragen de kost dan ook samen.

De betrokkenen gaan samen met de bemiddelaar actief op zoek naar een oplossing. Gezien het resultaat door alle betrokkenen moet gedragen worden streeft men naar een win-winsituatie. Het akkoord dat via bemiddeling tot stand komt om een geschil te beslechten is daarom in de regel ook duurzamer dan de uitspraak door een rechter. Een duurzaam akkoord verkleint de kans op een nieuwe procedure aanzienlijk.


Hoe verloopt bemiddeling?

Na een kennismakingsgesprek tussen de betrokkenen en de bemiddelaar, waarin die laatste uitlegt wat bemiddeling inhoudt en hoe het proces verloopt, ondertekenen alle partijen een bemiddelingsprotocol. Elk van de betrokkenen krijgt daarna de tijd en de mogelijkheid om zijn/haar visie en standpunten in het conflict toe te lichten.

De bemiddelaar gaat samen met de partijen op zoek naar een leefbare oplossing. Wanneer alle betrokkenen zich kunnen vinden in de voorgestelde oplossing is de kans op een duurzaam akkoord groter. De bemiddelaar zet dit akkoord op papier waarna het door alle betrokkenen wordt ondertekend. Indien de partijen dit wensen kan de geformaliseerde overeenkomst steeds worden gehomologeerd door een rechtbank.


Erkend bemiddelaar

Het beroep van bemiddelaar is wettelijk erkend waardoor de bemiddelaar steeds een door de overheid vereiste opleiding gevolgd heeft die de kwaliteit waarborgt. De erkend bemiddelaar is, net zoals advocaten, gebonden aan een deontologische code die hem oplegt in strikte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid te werken.

De bemiddelaar zorgt ervoor dat de ontstane escalatie wordt afgebouwd en dat deze wordt omgezet naar een sfeer van vertrouwen en mogelijkheden. Het is daarin de taak van de bemiddelaar om de standpunten van beide partijen samen te brengen zonder daarbij ooit partij te kiezen. Zijn rol is daarom heel anders dan die van een rechter, die een oordeel moet vellen op grond van zuiver juridische kwalificaties. De bemiddelaar bouwt aan het traject dat voor de betrokkenen tot de meest duurzame oplossing kan leiden.


Bemiddeling, iets voor u?

Bent u niet overtuigd van de kracht en het nut van bemiddeling voor het oplossen van een conflict? Neem alleen of samen met de andere betrokkenen contact op met een van onze erkende bemiddelaars en laat u overtuigen. Naast advocaat zijn verschillende van onze teamleden ook erkend bemiddelaar. En die bemiddelaar, staat voor u klaar!


Advocaat nodig?
Kristoff Simons

Kristoff Simons

Erkend Bemiddelaar in Familiezaken


Anouk van Rymenant

Anouk van Rymenant

Erkend Bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken


Vragen?

Heeft u vragen over uw eigen situatie, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Neem contact op
Advocaat nodig?
Kristoff Simons

Kristoff Simons

Erkend Bemiddelaar in Familiezaken


Anouk van Rymenant

Anouk van Rymenant

Erkend Bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken


Raad en daad

Vragen over uw eigen situatie?

Indien u omtrent uw eigen situatie vragen heeft, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren zodat wij u met raad en daad kunnen bijstaan.

  Nieuws & Inzichten

  Zorgvolmacht, twee oudere mensen hand in hand

  De zorgvolmacht: wie, wat, waar en vooral wanneer?

  Hoe kunnen we elkaar daarbij het beste en liefst zo (juridisch) waterdicht mogelijk beschermen wanneer we niet meer in staat zijn om…

  Lees meer >

  Als moeder erkenning door vader weigeren?

  U blijkt zwanger te zijn van uw ex-partner en die ex-partner wenst zijn juridische afstammingsband ten aanzien van het (ongeboren) kind…

  Lees meer >

  Verschil tussen trouwen en wettelijk samenwonen

  Jij en je partner hebben al enige tijd een relatie en wensen de volgende stap te zetten. Jullie stellen zich echter de vraag of er wel…

  Lees meer >