Onze Werkwijze


DUX | LAW kiest voor een professionele opvolging van elk dossier.

Vanaf het eerste contact behandelen we uw dossier op een efficiënte en pragmatische manier. Daarbij staat een open, respectvolle en transparante communicatie centraal, zowel op vlak van inhoudelijk verloop van het dossier als het financiële aspect.

Eerste Contact

Bij het eerste gesprek bekijken we samen de aard en omvang van de situatie. We informeren u over de werking van het kantoor alsook over de financiële consequenties bij opening van een dossier.

Behandeling dossier

We maken zo snel mogelijk een inschatting van de haalbaarheid van het dossier. Tijdens de opvolging geven we niet alleen theoretisch advies, maar staan u ook zo goed mogelijk op concrete en pragmatische wijze bij.

Afsluiting & Archivering

We spannen ons in om elk dossier tijdig en binnen redelijke termijn af te handelen. We zorgen voor een zorgvuldige afsluiting en archivering van het dossier waarbij de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd.

Onze Tarieven

DUX | LAW hecht een sterk belang aan transparantie wat betreft kosten- en erelonen. Onze tarieven worden steeds vooraf besproken met de cliënt.

Het ereloon

In het merendeel van de dossiers wordt het ereloon berekend in functie van de gepresteerde tijd.

De aard en complexiteit van het dossier, de ervaring en specialisatie van de behandelende advocaat bepalen dit uurtarief. In sommige gevallen wordt ook rekening gehouden met het hoogdringend karakter van de tussenkomst, evenals het behaalde resultaat.


In functie van de aard van het dossier kan het ereloon ook worden begroot op een vast bedrag of berekend als een percentage van het bekomen resultaat. Naast het ereloon wordt ook een vergoeding aangerekend voor de kantoor- en secretariaatskosten. In principe zijn dat forfaitaire bedragen per brief, kopij, …

Wij verkiezen bij de aanvang van onze opdracht de afspraken terzake duidelijk vast te leggen in een overeenkomst waarvan de tekst is gebaseerd op het modelcontract opgesteld door de Orde van Vlaamse Balies (OVB).

Raad en daad

Vragen over uw eigen situatie?

Indien u omtrent uw eigen situatie vragen heeft, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren zodat wij u met raad en daad kunnen bijstaan.