Een uitnodiging ontvangen voor een verhoor bij de politie. Wat nu?

21 februari 2022 | Charlotte Lerat

Ontving u een uitnodiging om een verhoor af te leggen bij de politie? Wordt u plots beschouwd als een verdachte van een misdrijf waarop een vrijheidsstraf is voorgeschreven? Even schrikken toch.

In theorie is de omschrijving correct. Uw verhoor als verdachte wordt beschouwd als een Salduz categorie III. Dit betekent dat u op dit moment niet van uw vrijheid wordt beroofd. U werd schriftelijk uitgenodigd en kan dus gaan en staan waar u wenst. Pas indien het in een latere fase tot een rechtszaak zou komen, zou er door een rechtbank een vrijheidsberovende straf kunnen worden opgelegd voor de strafbare feiten waarvoor u zich moet verantwoorden.

De omschrijving van het misdrijf zoals vermeld op uw uitnodiging tot verhoor is dan ook nog niet definitief. De kwalificatie is gebaseerd op de eerste vaststellingen waarover de politiediensten op dat ogenblik beschikken.

Uw rechten als verdachte

Samen met de uitnodiging tot verhoor worden normaal ook uw rechten als verdachte nader omschreven:

  • Het recht op een voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat én bijstand van een advocaat tijdens het verhoor;
  • Het recht op bijstand van een tolk;
  • Het recht om beknopte informatie te krijgen over de feiten waarover u zal worden verhoord;
  • Het recht om te zwijgen;

Tijdens het verhoor beschikt u over de keuze om een spontane mondelinge verklaring over de feiten af te leggen of om een schriftelijk uitgetypte verklaring af te geven, waarna de politie inspecteur deze zal aftoetsen met zijn vragen. U kan er ook voor kiezen om mondeling te antwoorden op de door de politie gestelde vragen, en u beschikt dus ook over het recht om te zwijgen. Dit doet u door ter plaatse aan de politie inspecteur te melden dat u geen verklaring wenst af te leggen of door te melden dat u zich beroept op uw zwijgrecht. Of dit zwijgen uw zaak ten goede komt, is afhankelijk van de situatie en van uw betrokkenheid in het dossier. Dit bespreekt u best met een advocaat.

Rol van een advocaat

De rol van een advocaat tijdens het verhoor bestaat in het toezien op een correct verloop van het verhoor maar een advocaat kan ook een actieve rol opnemen door aan de politie te verzoeken om bepaalde vragen te verduidelijken, door opmerkingen te formuleren en door u te adviseren over het zwijgrecht. Het is de advocaat evenwel niet toegelaten om in uw plaats te antwoorden op de gestelde vragen.

Indien u zich zonder advocaat naar het politiekantoor begeeft, wordt u geacht een voorafgaand vertrouwelijk overleg te hebben gehad of u kan expliciet afstand doen van het recht op overleg met een advocaat.

Minderjarigen daarentegen dienen altijd bijgestaan te worden door een advocaat tijdens een verhoor.

Uw verklaring

Bij het ontvangen van een uitnodiging tot verhoor hoeft u zich dus (nog) geen zorgen te maken. Er is immers een strafonderzoek lopende en de politie wenst van u een verklaring te bekomen over de feiten waarvoor u als mogelijke verdachte in aanmerking komt.

Toch is het belangrijk om uw verklaring goed voor te bereiden en eventuele bewijsstukken in uw voordeel mee te nemen. U kan tijdens het verhoor ook vragen dat er bijkomende onderzoekshandelingen worden verricht door de politie, zoals bijvoorbeeld het verhoren van een getuige, het vragen naar een onderzoek naar camerabeelden, e.d.

Uw verklaring zal als procedurestuk aan het strafdossier worden gevoegd. Eens het onderzoek ten einde loopt, zijn er nog tal van mogelijkheden. De Procureur des Konings kan namelijk volgende beslissingen nemen:

  • Het dossier kan zonder gevolg worden geklasseerd omdat er bijvoorbeeld geen sprake is van een misdrijf, wegens onvoldoende bewijzen, wegens andere prioriteiten, enz.
  • Er kan een minnelijke schikking wordt voorgesteld.
  • Er kan een strafbemiddeling worden voorgesteld tussen dader en slachtoffer.
  • Er kan een gerechtelijk onderzoek gevorderd worden voor diepgaander onderzoek.
  • Het dossier kan worden doorverwezen naar de bevoegde rechtbank zetelend in strafzaken.

In de regel zal u als verdachte automatisch bericht worden wanneer er een beslissing werd genomen.

Vragen?

Heeft u nog vragen rond dit thema, wenst u het advies van een advocaat omtrent uw situatie of wenst u bijstand bij het verhoor in kwestie? Contacteer dan één van onze specialisten strafrecht!

Wist u trouwens dat de Orde van Vlaamse Balies een verplichte opleiding voorziet voor advocaten die bijstand willen verlenen tijdens een verhoor in het kader van de Salduz-permanentie? Vanaf september 2022 zullen enkel de advocaten die deze bijzondere Supralat-opleiding volgden aangehouden verdachten mogen bijstaan tijdens een politieverhoor. Mrs. Laura Liekens en Charlotte Lerat hebben deze opleiding reeds succesvol afgerond en behaalden zo hun getuigschrift.


Raad en daad

Vragen over uw eigen situatie?

Indien u omtrent uw eigen situatie vragen heeft, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren zodat wij u met raad en daad kunnen bijstaan.

Neem contact op