Heeft u al gehoord over het verplicht terugkommoment rijbewijs categorie B ?

23 mei 2020 | Charlotte Lerat

Verkeerskegel

Op 23 maart 2018 werd het Vlaams Decreet houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat?

Vanaf 1 januari 2019 dienen alle personen die hun rijbewijs B in Vlaanderen hebben behaald verplicht deel te nemen aan een bijkomende opleiding van 4 uur.

Het terugkommoment wordt georganiseerd door verschillende erkende instellingen en vindt plaats in een groep van 6 tot 18 personen.

De opleiding van 4 uur bestaat uit drie delen:

1) Een korte kennismaking en reflectie als beginnende bestuurder.

2) Praktijkoefeningen op het oefenterrein waarbij u bijv. plaats neemt achter het stuur van een lesvoertuig met als doel de verschillende verkeersrisico’s te ervaren (wat is het effect van sms’en achter het stuur? Hoe lang is uw remafstand bij 50 km/u? Wat is de invloed van alcohol of drugs op uw rijvermogen?).

3) Een groepsgesprek tijdens hetwelk men de beginnende bestuurders wil sensibiliseren door middel van vraag en antwoord (hoe gaat u om met groepsdruk als u BOB bent? Welke invloed heeft sportief rijgedrag op vlak van verkeersveiligheid? Waarom rijdt u (on)bewust te snel?).

Wanneer?

U dient het terugkommoment ten vroegste 6 maanden en ten laatste 9 maanden na datum van aflevering van uw definitief rijbewijs B (zie code 4a op het rijbewijs) te volgen.

U zult ongeveer 3 weken voor de start van bovenvermelde periode een herinneringsbrief ontvangen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Pas op, het is uw eigen verantwoordelijkheid om u tijdig in te schrijven bij een erkende instelling. In uitzonderlijke gevallen (bijv. wegens medische redenen, verblijf in het buitenland of vrijheidsbeneming) kan u via een daartoe bestemd formulier een uitstel aanvragen.

Kostprijs?

U zal bij de inschrijving van het terugkommoment een bedrag van 102,00 EUR dienen te betalen. U betaalt met andere woorden rechtstreeks aan de erkende instelling.

Waar?

Op de website van de Vlaamse Overheid vindt u een lijst terug van de door de Minister erkende instellingen per provincie.

Sanctie?

Wie het terugkommoment met succes heeft afgerond, ontvangt een attest. Dit attest geldt als bewijs van deelname. U hoeft dit niet steeds op zak te hebben.

Indien u zich niet (tijdig) inschrijft voor het terugkommoment stelt u zich bloot aan een administratieve dan wel strafrechtelijke geldboete tot 4.000,00 EUR.

U vindt hierover meer informatie terug op de website van de Vlaamse Overheid www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto/terugkommoment-voor-rijbewijs-b-auto.


Charlotte Lerat

Charlotte Lerat

Hoofd van de sectie verkeersrecht

Raad en daad

Vragen over uw eigen situatie?

Indien u omtrent uw eigen situatie vragen heeft, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren zodat wij u met raad en daad kunnen bijstaan.

Neem contact op