Familierecht

Ervaart u problemen met een adoptie, een binnenlandse dan wel buitenlandse, een gewone dan wel volle adoptie? Een advocaat adoptie kan u bijstaan bij de opmaak van het verzoek tot adoptie, de analyse van de weigering tot adoptie en het bekomen van de toestemming tot adoptie.

Meer over adoptie >


Afstamming

Zij het voor de erkenning of betwisting van de afstamming, het gelasten van een gerechtelijk onderzoek, een DNA-onderzoek, het toekennen of veranderen van een familienaam, aanpassen van de geboorteakte, … zowel vader, moeder en meemoeder die geconfronteerd worden met dergelijke problemen bieden wij assistentie.


In het geval de verstandhouding binnen een huwelijk ernstig verstoord is en u geen toekomst meer ziet in uw huwelijk kunt u alleen of in overleg met uw partner beslissen om te scheiden. Echtgenoten kunnen scheiden door onderlinge toestemming of op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.

Het blijft natuurlijk nooit enkel bij de echtscheiding. Er zijn vaak gemeenschappelijke goederen die verdeeld moeten worden of de echtgenoten hebben samen een handelszaak. Indien de echtgenoten daarenboven samen kinderen hebben, moet hiervoor een goede, evenwichtige regeling getroffen worden, rekening houdende met ieders wensen.

Meer over echtscheiding >

Lost u bovenvermelde zaken liever buiten de rechtbank op, dan verwijzen wij u graag naar onze pagina omtrent de alternatieve geschillenbeslechting bemiddeling.


Indien u feitelijk of wettelijk samenwoont met uw partner kan de verstandhouding ernstig verstoord raken, in die mate dat het u beslist het samenwonen te beëindigen. Dit mag dan minder omslachtig zijn dan een echtscheiding, vaak moet ook hier een goede, evenwichtige regeling getroffen worden.

Meer over feitelijk of wettelijk samenwonen >

Lost u bovenvermelde zaken liever buiten de rechtbank op, dan verwijzen wij u graag naar onze pagina omtrent de alternatieve geschillenbeslechting bemiddeling.


Gedwongen opname

Een gedwongen opname is bedoeld als beschermingsmaatregel. Wie een gevaar vormt voor zichzelf of anderen kan tot opname in een psychiatrische afdeling gedwongen worden. Wij staan u graag bij in de procedures rond dergelijke gedwongen opname.


Voorlopig bewind

De tijd komt dat u of uw naasten niet meer in de mogelijkheid zijn het beheer van inkomsten en goederen waar te nemen. Personen die zich in dergelijke situatie bevinden kunnen onder voorlopige bewindvoering geplaatst worden. Het initiatief daarvoor kan komen van de te beschermen persoon zelf, familieleden of vrienden en kennissen. De vrederechter van de verblijfsplaats van de te beschermen persoon is bevoegd en stelt een bewindvoerder aan. Wij begrijpen dat bepaalde keuzes in dergelijke situaties soms moeilijk te maken zijn en staan u hierin dan ook graag met raad en daad bij.


Onderhoudsgeld of alimentatie voor uzelf of voor de kinderen, heb ik daar recht op en zo ja, hoe hoog mag die dan zijn? Alleen al om deze vraag te beantwoorden doet u best een beroep op een advocaat gespecialiseerd in onderhoudsgeld. Er dient immers met 1001 zaken rekening gehouden te worden.

Meer over onderhoudsgeld en verblijfsregeling voor kinderen >


Advocaat nodig?
Kristoff Simons

Kristoff Simons

Advocaat Familierecht


Vragen?

Heeft u vragen over uw eigen situatie, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Neem contact op
Advocaat nodig?
Kristoff Simons
Raad en daad

Vragen over uw eigen situatie?

Indien u omtrent uw eigen situatie vragen heeft, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren zodat wij u met raad en daad kunnen bijstaan.

  Nieuws & Inzichten

  Kan de biologische vader zich verzetten tegen een onderzoek naar en vaststelling van het vaderschap?

  Een van de manieren waarop het juridisch vaderschap vastgesteld kan worden, is de procedure onderzoek naar het vaderschap. Dergelijke…

  Lees meer >

  Familiale bemiddeling in de advocatuur

  Het belang van de (familiale) bemiddeling in de praktijk groeit met de dag. Laten we dus even duiden wat familiale bemiddeling precies…

  Lees meer >

  KidCost

  Onderhoudsgeld berekenen met KidCost

  KidCost is een nieuwe online tool voor het berekenen van de kost van een kind en de bijhorende onderhoudsbijdrage. Mensen die…

  Lees meer >