Word ik geflitst als ik 1 km/u te snel rijd?

28 september 2021 | Laura Liekens

Minister van Justitie Vincent van Quickenborne kondigde eind juli aan dat het verkeersbeleid een stuk strenger zou worden. Om de verkeersveiligheid te verhogen komt er een extra nationaal parket voor verkeersveiligheid en zullen de tolerantiemarges stelselmatig worden afgebouwd. Maar wat zijn nu die tolerantiemarges en wat is het verschil met de technische foutmarge? Word je binnenkort geflitst wanneer je 1 km/u te snel rijdt?

De technische foutmarge

De technische foutmarge is de marge die in een flitstoestel (snelheidscamera’s én trajectcontroles) ingebouwd wordt omdat de gebruikte toestellen niet 100% accuraat zijn. Op deze manier wordt geremedieerd aan eventuele meetfouten van het toestel.

De technische foutmarge die op dit ogenblik toegepast wordt, is de volgende:

– Ligt uw snelheid lager dan 100 km/u: marge van 6 km/u
– Ligt uw snelheid hoger dan 100 km/u: 6% op de gemeten snelheid

Het Openbaar Ministerie zal op basis van de gecorrigeerde snelheid (met andere woorden na toepassing van de technische foutmarge) bepalen welk verder gevolg aan uw dossier gegeven wordt.

De tolerantiemarge

De tolerantiegrens is de vooropgestelde snelheidsdrempel voor het opstellen van een proces-verbaal en het verkrijgen van een boete of dagvaarding.

Op beleidsniveau wordt bepaald vanaf welke snelheid u door een snelheidscamera of trajectcontrole geflitst wordt. Deze kan verschillen van de toegelaten snelheid op de verkeersborden en van regio tot regio. De inhoud van deze beleidsbeslissing is voor het publiek niet gekend. Ze werden genomen om de druk op de parketten in ons land te verlagen.

Rijdt u zowel in Brussel als Limburg aan een snelheid van 45 km/u door een zone 30, dan is het goed mogelijk dat u door de verschillende tolerantiemarges enkel in Brussel een boete of dagvaarding ontvangt.

De aankondiging van de minister van Justitie heeft énkel betrekking op deze tolerantiemarge. Door de afschaffing ervan zal u, in het voorbeeld hierboven, zowel in Brussel als Limburg een boete of dagvaarding ontvangen. De technische foutmarge daarentegen blijft ongewijzigd, maar let op, want de snelheidscamera’s en trajectcontroles zijn binnenkort wel 24/7 actief!

Zal u dus in toekomst geflitst worden als u 1 km/u te snel rijdt? Nee!

Zal u daarentegen als hardrijder in de toekomst sneller geconfronteerd worden met een boete of dagvaarding? Allicht wel.

Meer info? Neem contact op met een van onze advocaten verkeersrecht.
Dagvaarding ontvangen? Lees hier wat u te doen staat.


Raad en daad

Vragen over uw eigen situatie?

Indien u omtrent uw eigen situatie vragen heeft, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren zodat wij u met raad en daad kunnen bijstaan.

Neem contact op