Wat verandert er op 1 januari 2022?

7 januari 2022 | Fabian Hermans

Nieuwjaar! De tijd van vuurwerk, goede voornemens, nieuwjaarsbrieven en… wetswijzigingen. 1 januari is traditiegetrouw het moment bij uitstek om een aantal wetswijzigingen door te voeren. Zo brengt 2022 eveneens heel wat veranderingen met zich mee. Wij sommen graag enkele voor u op:

Vastgoed

Eigenaars van buitenlands vastgoed worden op een andere manier belast

Bezit u vastgoed in het buitenland? Dan zult u vanaf 1 januari 2022 uw belastingaangifte anders moeten invullen. Na een veroordeling door het Europees Hof van Justitie diende België de manier waarop het de huurinkomsten van verhuurde onroerende goederen afkomstig uit het buitenland belast te veranderen. Voor 2022 werden inkomsten uit buitenlands verhuurd vastgoed belast aan werkelijke inkomsten, terwijl inkomsten uit in België verhuurd vastgoed belast werden op basis van het Kadastraal Inkomen.

Vanaf 2022 zal iedere Belg die vastgoed in het buitenland bezit op zijn belastingaangifte een Kadastraal Inkomen moeten invullen. Het Kadastraal Inkomen wordt bepaald op basis van de aankoopwaarde. Hier wordt een correctiecoëfficiënt op toegepast om de waarde te bepalen naar de standaard van het jaar 1975. Dit is het jaar dat in België de laatste keer de Kadastrale Inkomens bepaald werden. De coëfficiënten vindt u hier: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/6ea4f97a-38df-4fba-b1c5-cff5916d57ed#_2.2.1._Gebouwde_onroerende

Verlaging registratiebelasting bij de aankoop van de enige eigen woning naar 3%

De laatste jaren zijn de woningprijzen in Vlaanderen astronomisch gestegen, wat het moeilijk maakt voor jonge gezinnen om een eerste woning aan te kopen. De Vlaamse regering beseft dit en verlaagt de registratiebelasting van 6% naar 3%.

Daarnaast daalt het tarief van de registratiebelasting van 5% naar 1% voor woningen waarbij een ingrijpende energetische renovatie gebeurt.

Deze wijziging gaat in voor authentieke aankoopaktes die verleden worden vanaf 1 januari 2022. Heeft u dus bijvoorbeeld het compromis getekend in 2021 maar wordt de akte pas verleden in 2022, goed nieuws! U betaalt slechts 3% registratiebelasting.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat het gaat om de enige woning. Beschikt u reeds over een woning? Geen reden om (al) te panikeren! Ook de termijn waarbinnen u uw huis kunt verkopen wordt opgetrokken. U beschikt nu over twee jaar in plaats van één om vervolgens onder het lager tarief te vallen.

Verhoging registratiebelasting bij de aankoop van een tweede eigendom naar 12%

Tegenover de verlaging bij de eerste woning, staat de verhoging voor een tweede eigendom. Het tarief stijgt van 10% naar 12% registratiebelasting.

Voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden maakt de Vlaamse regering een uitzondering. Hiervoor blijft het tarief van 10% behouden.

In tegenstelling tot de registratiebelasting bij eerste woningen, is in deze situatie de datum van het koopcompromis van belang. Is dit gesloten in 2021? Dan betaalt u 10%, ongeacht de datum van de notariële akte.

Verplichte schatting van woning bij het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening

Vanaf 1 januari 2022 zal je woning verplicht eerst moeten geschat worden wanneer je een nieuwe hypothecaire lening afsluit. Ook deze maatregel werd ingevoerd om de oververhitting van de woningmarkt tegen te gaan. Deze schatting hoeft niet per se te gebeuren door een schatter die ter plaatse komt. Banken kunnen ook opteren om te werken met statistische modellen om de waarde te bepalen.

Milieu

Uitfasering stookolieketels in Vlaanderen

In Vlaanderen zal het niet langer toegestaan zijn om een nieuwe stookolieketel te installeren, indien er aardgas door je straat loopt. Zo is het niet meer toegestaan om een stookolieketel te installeren in nieuwbouwwoningen. Ook mensen die hun oude stookolieketel willen vervangen zullen hieraan gevolg moeten geven. De oude ketel mag niet meer vervangen worden door een nieuwe stookolieketel. Kleine herstellingen blijven wel mogelijk.

Dieselvoertuigen met euronorm 4 niet langer welkom in Brussel

Dieselvoertuigen euronorm 4 zijn vanaf 1 januari 2022 niet langer welkom in de lage-emissiezone van het Brussels Gewest. Tot 31 maart 2022 geldt een overgangsperiode. Dieselvoertuigen met euronorm 4 dewelke na deze datum nog in overtreding zijn, riskeren een boete tot 350 euro. Deze verstrenging kadert in het ecologieplan van het Brussels Gewest. Tegen 2025 zullen dieselvoertuigen met euronorm 5 niet langer welkom zijn, tegen 2030 wilt de Brusselse regering dieselvoertuigen volledig bannen.

In 2035 zullen de benzine en lpg-voertuigen volgen.

Strafrechtelijk

Zwaardere boetes voor fietsendieven

Een fietsendief die betrapt wordt zal onmiddellijk 200 tot 400 euro boete moeten betalen. Indien de dief betrapt wordt op het stelen van een “gewone” fiets, zal hij of zij een boete van 200 euro moeten betalen. Als het gaat om een elektrische fiets loopt de boete op tot 400 euro.

Naast deze boete zal de fietsendief ook eventuele schade moeten vergoeden.

Financieel

Bedrijfswagens worden zwaarder belast

De belasting op bedrijfswagens op diesel en benzine stijgt vanaf 1 januari. De coëfficiënt die gehanteerd wordt om de het belastbaar voordeel te bepalen wordt aangepast. Deze is gebaseerd op de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven wagens.

Een bedrijfswagen die ook voor privéverplaatsingen gebruikt kan worden zal bijgevolg hoger belast worden.

Slapende energiecontracten zullen niet langer stilzwijgend verlengd kunnen worden

“Slapende energiecontracten” zullen vanaf 1 januari niet langer automatisch stilzwijgend verlengd mogen worden. Een slapend energiecontract is een contract dat eigenlijk niet meer op de markt beschikbaar is, maar stilzwijgend verlengd kan worden. Dit heeft vaak tot gevolg dat de consument vaak een hogere prijs betaalt. Voortaan zullen leveranciers hun klanten een alternatief moeten voorstellen.

Voor contracten van onbepaalde duur bestaat een overgangsperiode tot 1 maart. Energieleveranciers hebben tot die datum om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Het onbelast bijverdienen binnen verenigingen wordt (terug) mogelijk

In 2020 werd de wet op het onbelast bijverdienen binnen verenigingen afgeschaft, wat voor sommigen serieuze gevolgen had. De papa die de basketploeg van zijn zoon trainde, de dirigent die de lokale harmonie leidde,… niemand ontsnapte meer aan de fiscus. Vanaf 1 januari komt hier verandering in. Vanaf dan zullen verenigingswerkers terug gedurende 450 uur per jaar iets mogen bijverdienen. Voor mensen in de socioculturele sector of de theaterkunsten bedraagt dit 300 uur per jaar. Combineert u dit met studentenarbeid? Dan is het aantal uren beperkt tot 190.

Op deze inkomsten zal een belasting geheven worden van 10%.

Overig

Het doktersbriefje wordt afgeschaft voor één dag afwezigheid

Een maatregel die reeds uitvoerig in de media kwam wordt vanaf op 1 januari werkelijkheid. In bedrijven waar meer dan 50 mensen werken zal het niet langer nodig zijn om een doktersbriefje voor te leggen wanneer je maar één dag afwezig bent. Dit is dus niet in alle bedrijven zo. In KMO’s blijft het doktersbriefje wel behouden.

Concreet mag je als werknemer drie keer per jaar afwezig zijn, zonder dat je werkgever een briefje mag vragen. Vanaf de vierde keer of zodra je langer dan één dag afwezig bent mag hij dit wel.

De papieren eco-cheque wordt afgeschaft.

Vanaf 1 januari 2022 zal het niet langer mogelijk zijn om papieren eco-cheques uit te geven. Het zal enkel nog mogelijk zijn om de elektronische cheques uit te geven. De cheques die uitgegeven zijn voor de datum van 1 januari 2022 blijven wel nog geldig tot 31 december 2023. Je hoeft ze dus niet meteen weg te gooien.

Slotenmakers zullen een officiële identiteitskaart kunnen voorleggen

Om de consument de kans te bieden met een betrouwbare slotenmaker in zee te gaan, wordt een officiële identiteitskaart ingevoerd, dewelke slotenmakers kunnen voorleggen. Alle gecertificeerde slotenmakers zullen verschijnen op de website van de FOD Economie.


Raad en daad

Vragen over uw eigen situatie?

Indien u omtrent uw eigen situatie vragen heeft, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren zodat wij u met raad en daad kunnen bijstaan.

Neem contact op