Onderhoudsgeld berekenen met KidCost

30 april 2021 | Pieter Van Noyen

KidCost

KidCost is een nieuwe online tool voor het berekenen van de kost van een kind en de bijhorende onderhoudsbijdrage. Mensen die verwikkeld zitten in een echtscheiding met gemeenschappelijke kinderen, of simpelweg gemeenschappelijke kinderen hebben en een einde willen maken aan hun relatie, worden wellicht geconfronteerd met onderhoudsgeld voor de gemeenschappelijke kinderen. Of dit nu in een echtscheidingsprocedure is voor de familierechtbank of binnen een bemiddelingstraject, vroeg of laat moet dit luik bekeken en vooral berekend worden.

Het berekenen van dit onderhoudsgeld, ook wel alimentatie genoemd, is echter vaak een lastige kwestie. De wet zegt dat ouders “naar evenredigheid van hun middelen” moeten bijdragen in het levensonderhoud van de kinderen. Om na te gaan of er naar evenredigheid wordt bijgedragen wordt er gekeken naar de inkomsten van de ouders, de gewone en buitengewone kosten van het kind, de verblijfsregeling en het groeipakket.

Naast de verschillende parameters moet ook bepaald worden op welke manier al die verschillende elementen in acht genomen worden, hoe zwaar elk element doorweegt op de berekening en of en hoe er rekening gehouden wordt met de fiscale voordelen. Het hoeft niet te verbazen dat alleen al de keuze voor de methode voor de berekening vaak leidt tot conflicten tussen ex-partners. Het gaat dan zelfs nog niet over het bedrag van de onderhoudsbijdrage.

Ondertussen bestaan er een heleboel methodes om het onderhoudsgeld te berekenen. De een al uitgebreider, vollediger en meer of minder up to date dan de ander. Er is er echter geen enkele zoals KidCost.

Waarom KidCost?

KidCost is uiterst volledig en houdt voor de berekening van de onderhoudsbijdrage rekening met het inkomen van het gezin, de leeftijd van de kinderen, de verblijfsregeling, het aantal kinderen in het gezin én de fiscale gevolgen van de gemaakte keuzes. KidCost is daarmee de meest volledige tool voor de berekening van de kost en de onderhoudsbijdrage voor een kind op de Belgische markt.

KidCost gebruikt daarnaast de referentiebudgetten van CEBUD, het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek van de Thomas More Hogeschool.

Omdat geen enkele gezinssituatie dezelfde is, is KidCost ook aanpasbaar zodat ze correct is voor elke specifieke situatie.

KidCost streeft daarnaast ook naar een correcte verdeling van de toelagen van de overheid. KidCost verrekent daarom zowel de directe als de indirecte voordelen van de overheid, ofwel de groeipremie en de fiscale voordelen.

KidCost stelt ook de verblijfsregeling visueel voor wanneer die in detail wordt ingegeven. Zo krijgt u een beter beeld van hoe de verdeling er effectief in de realiteit zal uitzien en wat de consequenties zijn van de ingevoerde parameters voor het verblijf.

Er kan snel, maar ook uiterst gedetailleerd berekend worden met KidCost. De tool laat toe om te werken met een minimum aan input om zo tot een benaderende waarde te komen voor de kost van een kind en de onderhoudsbijdrage. Diezelfde elementen kunnen voor een meer correcte berekening, zeer gedetailleerd worden ingevoerd.

KidCost denkt tot slot ook aan de verschillende soorten gebruikers en hanteert prijzen voor iedere doelgroep. De notaris, advocaat of bemiddelaar die vaak geconfronteerd wordt met de berekening van de onderhoudsbijdrage kan een licentie aankopen voor een periode van één jaar. De professionals die opereren vanuit kantoorverband kunnen voor deze licentie extra logins aanschaffen. Voor de particulier, die (hopelijk) eenmalig de kost van een kind en de onderhoudsbijdrage wenst te berekenen, werkt KidCost met een licentie per dossier.

KidCost – de tool die mee is met zijn tijd

De meeste modellen of methodes voor het berekenen van de kost van een kind en de onderhoudsbijdrage kennen hun oorsprong in de methode Renard en diens statistieken. De methode is berekend in 1988 en op basis van een gezinsbudget enquête uit ’78-’79. Het hoeft niet te verbazen dat de uitgavenpatronen van een gezin uit de jaren ’70 van de vorige eeuw, lang niet meer dezelfde zijn als die van een gezin anno 2021. De Gezinsbond heeft aan de gebruikte schalen daarom al enkele aanpassingen gedaan om een aantal van de beperkingen weg te werken. Toch blijven er beperkingen. KidCost werkt die weg op basis van een geheel nieuwe berekeningsmethode. Daarmee is KidCost de enige tool die écht mee is met zijn tijd.

Benieuwd en zin om zelf aan de slag te gaan? Surf naar https://kidcost.be/ voor meer info.

Meer informatie nodig over onderhoudsgeld? Klik hier.


Raad en daad

Vragen over uw eigen situatie?

Indien u omtrent uw eigen situatie vragen heeft, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren zodat wij u (vanop de nodige afstand) met raad en daad kunnen bijstaan.

Neem contact op