Verblijfsregeling voor kinderen in tijden van coronacrisis

24 maart 2020 | Annelies Dumoulin

Met kind in het bos

Op heden beheerst de coronacrisis massaal onze maatschappij. In de nieuwsverslaggeving is het thema niet weg te denken en ook in de huiskamers doet het de tongen rollen. Ook de maatregelen die op heden genomen worden door de regering leiden tot veel vragen.

Op 18 maart 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad dan ook een Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Een wettelijke basis voor de verregaande maatregelen die genomen worden om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Zo worden onder meer niet-essentiële verplaatsingen verboden.

Voor veel gezinnen hebben deze maatregelen een directe impact op het dagelijks leven, maar de maatregel doet nog meer vragen rijzen als ouders uit elkaar zijn.

Mag ik mijn kind nog naar de andere ouder brengen?

Als ouders een verblijfsregeling voorzien voor hun kinderen en dit in een vonnis of akkoord, dienen zij dit dan nog te volgen gelet op de huidige voorschriften? Mag ik mijn kind nog naar de andere ouder brengen?

Ondanks het feit dat de tekst van het Ministerieel besluit geen duidelijk antwoord biedt op deze vraag, kan wel worden afgeleid uit de officiële communicatie van de betrokken overheden dat het gezinsleven nog gewoon kan doorgaan.

Het gezin krijgt een belangrijke functie in deze tijden van corona. Dit geldt zowel voor ouders die onder één dak wonen als ouders waarbij de kinderen afwisselend verblijven.

Men mag dus als ouder het kind naar de andere ouder brengen indien dit zo voorzien werd bij akkoord of bij vonnis. De veiligheidsmaatregelen dienen natuurlijk steeds in acht genomen te worden.

Zo kan men best nagaan of het kind niet ziek is, maar ook of geen van de ouders ziek is.

Wat als het kind of één van de ouders ziek is?

Als het kind ziek is, is het aangeraden om het in één woning te houden, gelet op de verhoogde besmettingskans. Als één van de ouders ziek is, kan men ook beter het kind binnenshuis houden indien het reeds in contact gekomen is met de besmette ouder of het kind niet naar de besmette ouder brengen.

Conclusie

Op heden vormen de maatregelen dus geen obstakel om de verblijfsregeling te laten doorlopen, waardoor men dus als ouder het kind steeds naar de andere ouder kan brengen.

Kortom als iedereen gezond is, kan men de verblijfsregeling gewoon aanhouden en vormen de huidige maatregelen geen obstakel.

Er dient natuurlijk rekening gehouden te worden met eventuele nieuwe en meer verregaande maatregelen in de nabije toekomst. Daarnaast is elk gezin anders waardoor een andere aanpak misschien nodig is.


Annelies Dumoulin

Annelies Dumoulin

Teamlid van de sectie familierecht

Raad en daad

Vragen over uw eigen situatie?

Indien u omtrent uw eigen situatie vragen heeft, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren zodat wij u (vanop de nodige afstand) met raad en daad kunnen bijstaan.

Neem contact op